Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

2022
IX Financiën en Nationale Schuld
5 Belastingen
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2022

Doel

Het verzekeren van betalingsrisico’s die zijn verbonden aan Nederlandse export en investeringen in het buitenland die zonder deze verzekering niet tot stand zouden zijn gekomen, en het creëren en handhaven van een internationaal gelijkwaardig speelveld voor bedrijven op het terrein van de exportkredietverzekeringsfaciliteit (ekv-faciliteit).

Downloads