Primair onderwijs

2022
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1 Primair onderwijs
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2022

Doel

Het primair onderwijs zorgt dat leerlingen in de eerste fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het legt bovendien de basis voor de huidige en toekomstige deelname van deze leerlingen aan de samenleving.

Downloads