Voortgezet onderwijs

2022
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
3 Primair onderwijs
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2022

Doel

Het voortgezet onderwijs zorgt dat leerlingen in deze fase van de doorlopende leerlijn hun talenten maximaal kunnen ontplooien en vervolgonderwijs kunnen volgen dat het beste past bij hun talenten. Het bereidt hen voor op volwaardige deelname aan de samenleving en een bij hun talenten passende (toekomstige) positie op de arbeidsmarkt.

Downloads