Werkloosheid

2022
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
5 Arbeidsmarkt
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2022

Doel

De overheid beschermt werknemers tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en stimuleert hen het werk te hervatten.

Downloads