Integratie en maatschappelijke samenhang

2022
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
13 Arbeidsmarkt
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2022

Doel

De overheid bevordert de maatschappelijke samenhang en sociale stabiliteit door participatie en inburgering van iedereen met een migrantenachtergrond en het doen accepteren van culturele diversiteit in de samenleving.

Downloads