Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

2021
VII
5 Openbaar bestuur en democratie
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

Bij het transitieproces van de staatkundige verhoudingen van het Koninkrijk per 10-10-2010 is een deel van de schulden van Curaçao en Sint Maarten gesaneerd. Deze sanering helpt Sint Maarten en Curaçao tot een beheersbare financiële situatie te komen door lagere rentelastnormen en minder betalingsachterstanden (niveau 2005).

Downloads