Arbeidsmarkt- en Personeelsbeleid

2021
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
9 Primair onderwijs
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

De kwaliteit van het onderwijs wordt gewaarborgd door de beschikbaarheid van voldoende personeel van voldoende kwaliteit voor alle onderwijsdeelnemers.

Downloads