Cultuur

2021
VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
14 Primair onderwijs
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

Het bevorderen van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector en het zorgen voor het erfgoed.

Downloads