Waterkwantiteit

2021
XII Infrastructuur en Waterstaat
11 Waterkwantiteit
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

Het op orde houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland droge voeten heeft, over voldoende zoetwater beschikt en schoon (drink)water heeft en kan blijven gebruiken, nu en in de toekomst.

Downloads