Natuur en biodiversiteit

2021
XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
12 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

LNV streeft naar een sterke en veerkrachtige natuur, verweven met de economie en optimaal bijdragend aan duurzaam maatschappelijk welzijn

Downloads