Uitvoering

2021
XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid
11 Arbeidsmarkt
Aangekondigd
Beleidsdoorlichting
2021

Doel

De overheid voorziet de uitvoeringsorganisaties van financiële middelen voor een rechtmatige, doelmatige, doeltreffende en klantgerichte uitvoering van sociale zekerheidsregelingen, binnen de kaders die de overheid stelt.

Downloads