Base description which applies to whole site

Diergezondheidsfonds

F DIERGEZONDHEIDSFONDS
  

2021

2022

2023

2024

2025

2026

totaal uitgaven

42,9

35

33,7

33,7

33,7

33,7

totaal niet-belastingontvangsten

34,4

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten

      
 

Uitgaven

42,9

35

33,7

33,7

33,7

33,7

 

Ontvangsten

34,4

27,2

33,7

33,7

33,7

33,7

Artikel 1 Bewaking en bestrijding van dierziekten

De uitgaven van 2022 liggen lager dan de uitgaven in 2021. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een hogere bijdrage aan de bestrijding van dierziekten in 2021 (10,2 miljoen euro). Daarentegen liggen de geraamde uitgaven van 2022 hoger dan in de latere jaren, vanwege een verwachte toename van uitvoeringkosten voor het innen van diergezondheidsheffingen (2 miljoen euro in 2022). De ontvangsten zijn in 2022 tijdelijk lager vanwege een lagere ontvangst uit de sector. In de jaren 2023 t/m 2026 worden de ontvangsten volledig gelijkgesteld aan de uitgaven.

Licence