Tijdelijke afname belasting- en premieinkomsten

Geraamde belasting- en premieinkomsten (endogeen)

Bron: Miljoenennota 2021.

Door afrondingsverschillen wijkt de som van de delen af van het totaal.