Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
12 Hoofdwegennet € 55.525
13 Spoorwegen € 299.796
14 Regionaal, lokale infrastructuur € 0
15 Hoofdvaarwegennet € 32.620
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer € 40.441
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 0
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk € 5.355.569