Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 1.661
3 Voortgezet onderwijs € 4.661
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 3.000
6 Hoger beroepsonderwijs € 1.213
7 Wetenschappelijk onderwijs € 16
8 Internationaal beleid € 99
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 6.000
11 Studiefinanciering € 869.711
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.034
13 Lesgelden € 249.135
14 Cultuur € 494
15 Media € 197.500
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 101
25 Emancipatie € 0
95 Apparaatsuitgaven € 567