Toekomstfonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toekomstfonds Ontvangsten Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - € 3.000
Toekomstfonds Ontvangsten Fund of Funds (DVI I/Business Angels) - € 100
Toekomstfonds Ontvangsten Innovatiekredieten - € 25.288
Toekomstfonds Ontvangsten Seed - € 8.000