Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN BMKB - € 33.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Groeifaciliteit - € 8.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Onttrekking begrotingsreserve Groeifaciliteit - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Garantie Ondernemings-financiering (GO) - € 13.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Garantiefaciliteit Scheepsnieuwbouw-financiering (GSF) - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Onttrekking GSF - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN MKB Financiering - € 0
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Luchtvaartkrediet-regeling - € 9.906
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Rijksoctrooiwet - € 36.312
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Eurostars - € 5.094
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Joint Strike Fighter - € 5.000
Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen ONTVANGSTEN Diverse ontvangsten - € 2.845