Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 3.264.213
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 1.915.857
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Afdrachten Staatsloterij - € 177.819
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Winstuitkering DNB - € 173.692
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Opbrengst onttrekking vermogenstitels - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Vermogensonttrekking Rijksbijdrage Landwinning Havenbedrijf Rotterdam - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NLFI - € 20.902
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overgenomen schuld Propertize - € 2.355.822
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Verwachte portefeuille ontvangsten IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Garantie Fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Additionele fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Additionele garantie fee IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Verhandelbaarheidsfee - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Incidentele ontvangst IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Overbruggingskrediet SNS - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Rente SNS krediet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Aflossing kapitaalverstrekkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Leningen Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaalversterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Garantie overig - € 915
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-ontvangsten garantie TenneT - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Premie-inkomsten Counter Indemnity - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garanties Garantie fee Propertize - € 7.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opdrachten Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 175