Rechtspleging en rechtsbijstand

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Rechtspleging en rechtsbijstand Rechtspleging en rechtsbijstand waarvan griffie - € 171.787
Rechtspleging en rechtsbijstand Rechtspleging en rechtsbijstand Overig - € 33.394