Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten duurzame handel en investeringen - - - € 9.431
Ontvangsten DGGF - - - € 5.511