Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten apparaat - € 39