Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Restituties Restituties Restituties - € 3.398
ONTVANGSTEN ONTVANGSTEN UFO - € 301.000