Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Multilaterale samenwerking en overige inzet Multilaterale samenwerking en overige inzet Ontvangsten en restituties met betrekking tot leningen - € 37.966
Multilaterale samenwerking en overige inzet Multilaterale samenwerking en overige inzet Ontvangsten OS - € 12.327
Multilaterale samenwerking en overige inzet Multilaterale samenwerking en overige inzet Koersverschillen - € 0
Multilaterale samenwerking en overige inzet Multilaterale samenwerking en overige inzet Diverse ontvangsten non-ODA - € 0