Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 9.963.954
3 Voortgezet onderwijs € 7.480.508
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.107.238
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.774.109
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.145.632
8 Internationaal beleid € 11.235
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 249.541
11 Studiefinanciering € 4.246.402
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 89.214
13 Lesgelden € 7.515
14 Cultuur € 733.744
15 Media € 996.406
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 973.046
25 Emancipatie € 15.172
91 Nominaal en onvoorzien € 1.355
95 Apparaatsuitgaven € 247.052