Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Duurzame handel en investeringen € 514.497
2 Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid en water € 564.053
3 Sociale vooruitgang € 943.934
4 Vrede en veiligheid voor ontwikkeling € 394.571
5 Versterkte kaders voor ontwikkeling € 57.310