Versterkte kaders voor ontwikkeling

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Subsidies(regelingen) Migratie en ontwikkeling - € 3.100
Bijdrage aan migratie en ontwikkeling Overig Overig Overig € 5.100
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Schuldverlichting - € 48.667
Overig armoedebeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Unesco - € 2.000
Overig armoedebeleid Bijdragenovereenkomst Kleine activiteiten posten en cultuur en ontwikkeling - € 12.011
Overig armoedebeleid Bijdragenovereenkomst Voorlichting op het terrein van ontwikkelingssamenwerking - € 9.350
Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid Overig armoedebeleid nog te verdelen i.v.m. wijzigingen BNP en/of toerekeningen € -182.535
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNDP - € 17.500
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNICEF - € 14.000
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNIDO - € 1.950
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Middelenaanvulling multilaterale banken en fondsen - € 104.296
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Kapitaalaanvullingen multilaterale banken en fondsen - € 5.498
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Speciale multilaterale activiteiten - € 7.373
Versterkte multilaterale betrokkenheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Assistent-deskundigen programma - € 9.000