Hoofdvaarwegennet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Verkeersmanagement - - - € 8.412
Beheer en onderhoud - - - € 288.426
Vervanging - - - € 122.921
Realisatie - - - € 122.646
Verkenningen en planuitwerkingen - - - € 18.580
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 6.184
Apparaatskosten RWS - - - € 271.463
Overige netwerkgebonden kosten - - - € 30.115
Investeringsruimte - - - € -14.336