Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Westerscheldetunnel - - - € 0
Betuweroute - - - € 4.555
Realisatie HSL-Zuid - - - € 20.183
Project Mainportontwikkeling Rotterdam - - - € 4.604
ERTMS - - - € 41.338
ZuidasDok - - - € 28.283