Europese samenwerking

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt bijdragen aan medeoverheden BNP-afdracht - € 4.238.910
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt bijdragen aan medeoverheden BTW-afdracht - € 478.289
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt bijdragen aan medeoverheden Invoerrechten - € 2.933.600
Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden bijdragen aan medeoverheden Europees Ontwikkelingsfonds - € 192.735
Een hechtere Europese waardengemeenschap bijdragen aan medeoverheden Europees Ontwikkelingsfonds - € 10.100
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 bijdragen aan medeoverheden Benelux bijdrage - € 3.979
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 bijdragen aan medeoverheden EIPA - € 348
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 Subsidies(regelingen) EU-voorzitterschap - € 33.385
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 overig overig overig € 10