Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 21.233
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 6.611.078
3 Arbeidsongeschiktheid € 9.348.941
4 Jonggehandicapten € 3.174.376
5 Werkloosheid € 6.859.569
6 Ziekte en zwangerschap € 2.655.636
7 Kinderopvang € 2.365.471
8 Oudedagsvoorziening € 36.788.168
9 Nabestaanden € 456.828
10 Tegemoetkoming ouders € 5.329.468
11 Uitvoeringskosten € 1.961.039
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 144.278
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 262.254
97 Aflopende regelingen € 0
98 Algemeen € 47.231
99 Nominaal en onvoorzien € 90.282