Duurzame handel en investeringen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contributies internationaal ondernemen - € 5.670
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen - € 2.306
Versterkt internationaal handelssysteem, met aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Opdrachten waarvan beleidsondersteuning internationaal ondernemen - € 2.719
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Starters International Business (SIB)/ Programma Strategische Beurzen - € 5.940
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Partners for International Business (PIB) - € 11.732
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Financieringsfaciliteit/Demontratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsstudies (DHI) - € 15.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Package4growth non-ODA - € 0
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) Overig Programmatische Aanpak - € 2.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Subsidies(regelingen) PSO/2g@there - € 2.500
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Leningen Finance for International Business (FIB) - € 1.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 26.000
Versterkte Nederlandse Handels- en Investeringspositie en economische naamsbekendheid Bijdragen aan agentschappen Versterking economische functie (NBSO's via RVO) - € 5.927
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Transitiefaciliteit - € 500
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Marktontwikkeling in het kader van private sector development - € 53.890
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Wet en regelgeving - € 9.070
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Financiele sectorontwikkeling - € 27.961
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) versterking privaat ondernemerschap - € 67.284
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Infrastructuurontwikkeling - € 99.803
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Samenwerking bedrijfsleven en PPP's - € 7.400
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Bedrijfsleveninstrumentarium - € 6.382
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Subsidies(regelingen) Technische assistentie DGGF - € 11.900
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Labour Organization - € 5.217
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Partnershipprogramma ILO - € 5.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties International Finance Corporation - € 2.628
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landenprogramma's ondernemingsklimaat - € 13.700
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bedrijfsmatige technische bijstand - € 1.709
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 35.000
Versterkte private sector en een verbeterd investeringsklimaat in ontwikkelingslanden overig overig overig € 3.449
Dutch Good Growth Fund : intensivering van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met ontwikkelingslanden door het Nederlandse en het lokale bedrijfsleven, met de focus op het MKB en bij uitzondering en onder condities grootbedrijf Subsidies(regelingen) programma's Dutch Good Growth Fund - € 150.000