Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Minderjarige deelnemers bol (R) € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) € 3.634
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Deeltijd vo (R) € 1.872
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Volwassenenonderwijs (vavo) (R) € 6.003
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Meerderjarige scholieren vo (R) € 56.214
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer Meerderjarige scholieren vso (R) € 4.700
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer Income transfer STOEB/ALR (NR) € 881
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs (R) € 15.937