Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 226.199
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse fondsen € 153.517
Culture Funding Funding Huisvesting € 80.448
Culture Funding Funding Beheer en onderhoud collecties € 38.720
Culture Funding Funding Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen € 21.411
Culture Funding Funding Digitale openbare bibliotheek € 10.600
Culture Funding Funding Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten € 11.270
Culture Funding Funding Monumentenzorg € 97.696
Culture Funding Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra € 23.971
Culture Funding Funding Flankerend beleid huisvesting € 23.623
Culture Funding Funding Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Culture Funding Funding Archeologie € 359
Culture Subsidies Subsidies Verbreden inzet cultuur € 7.692
Culture Subsidies Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 5.757
Culture Subsidies Subsidies Programma leesbevordering € 3.350
Culture Subsidies Subsidies Creatieve Industrie € 1.885
Culture Subsidies Subsidies Erfgoed en ruimte € 3.500
Culture Subsidies Subsidies Programma ondernemerschap € 0
Culture Subsidies Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 19.680
Culture Contract Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 2.332
Culture Contract Contract Monumentenzorg € 3.692
Culture Contract Contract Archeologie € 865
Culture Contract Contract Erfgoed en Ruimte € 2.500
Culture Contract Contract Overige opdrachten € 3.940
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief € 39.313
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Contribution to national/international organisations € 2.748