Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.140.259
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging kbb's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 6.933
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Bekostiging vavo € 61.040
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Investeringbudget € 183.600
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Resultaatafhankelijk budget € 199.720
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Regionaal Investeringsfonds € 22.810
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Salarismix Randstadregio's € 42.300
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Regionaal Programma € 30.400
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Programmagelden Regio's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bekostiging Bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Subsidieregeling praktijkleren € 196.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Permanent Leren € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal € 10.750
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pilots laaggeletterdheid € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Loopbaanorientatie € 1.800
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ROC Leiden € 7.017
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Sectorplan mbo-hbo techniek € 1.585
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige subsidies € 72.638
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 2.232
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Opdrachten Opdrachten Caribisch Nederland¹ € 0
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 19.595
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.500
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s College voor Toetsen en Examens € 4.365
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Wet SLOA € 9.760
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SBB € 50.420
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden RMC's € 33.297
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Educatie € 57.650
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland1 € 23.185
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Regionaal Programma € 21.850