Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/mbo € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 31.584
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 122.633
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 2.977
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 3.375
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten professionalisering € 3.700
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Caribbean Netherlands € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Overige projecten € 2.567
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.494
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Leraren- en schoolleidersregister € 900
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.492