Infrastructuur en Milieu

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Waterkwantiteit € 56.206
12 Waterkwaliteit € 0
13 Ruimtelijke ontwikkeling € 102.337
14 Wegen en verkeersveiligheid € 34.406
15 Openbaar vervoer € 0
16 Spoor € 32.910
17 Luchtvaart € 14.049
18 Scheepvaart en havens € 27.752
19 Klimaat € 61.434
20 Lucht en geluid € 30.402
21 Duurzaamheid € 20.900
22 Externe veiligheid en risico's € 33.780
23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie € 41.719
24 Handhaving en toezicht € 109.561
25 Brede doeluitkering € 888.311
26 Bijdrage Investeringsfondsen € 6.168.329
97 Algemeen departement € 50.480
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement € 321.827
99 Nominaal en onvoorzien € 21