Duurzaamheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Duurzaamheidsinstrumentarium Opdrachten 01 Opdrachten - € 1.394
Duurzaamheidsinstrumentarium Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 200
Duurzame productketens Opdrachten 01 Opdrachten - € 8.733
Duurzame productketens Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 621
Duurzame productketens Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 6.830
Natuurlijk kapitaal Opdrachten 01 Opdrachten - € 1.460
Natuurlijk kapitaal Subsidies(regelingen) 02 Subsidies - € 287
Natuurlijk kapitaal Bijdragen aan agentschappen 03 Bijdrage aan agentschappen - € 1.375