Toekomstfonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Toekomstfonds Leningen Dutch Venture Initiative/Fund of Funds - € 32.600
Toekomstfonds Leningen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen - € 0
Toekomstfonds Leningen Innovatiekrediet - € 51.358
Toekomstfonds Leningen Risicokapitaal (seed capital) - € 20.263
Toekomstfonds Leningen Vroege fasefinanciering - € 11.309
Toekomstfonds Leningen Start ups/MKB - € 23.000
Toekomstfonds Leningen Fundamenteel en toegepast onderzoek - € 0
Toekomstfonds Bijdragen aan agentschappen Bijdrage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - € 6.588