Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Personele uitgaven - waarvan eigen personeel - € 208.260
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Personele uitgaven - waarvan externe inhuur - € 5.890
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Personele uitgaven - waarvan overige personele uitgaven - € 20.031
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Materiële uitgaven - waarvan ICT* - € 7.065
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) - € 30.494
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Materiële uitgaven - waarvan SSO DICTU - € 30.767
Apparaatsuitgaven kerndepartement en diensten Materiële uitgaven - waarvan overige materiële uitgaven - € 31.777