Groen onderwijs van hoge kwaliteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Garanties Schatkistbankieren - € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging WO-groen - € 185.670
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging HBO-groen - € 83.758
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging MBO-groen - € 163.098
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Wachtgelden - € 14.404
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging VMBO-groen - € 327.046
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bekostiging Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voorheen Aequor - € 2.370
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Aansturing collectieve ondersteuning - € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) School als Kenniscentrum - € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Kennisverspreiding en innovatie groen onderwijs - € 0
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Aanvullende onderwijssubsidies - € 25.303
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit - € 1.322
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Subsidies(regelingen) Educatie - € 67
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Opdrachten Kennisverspreidingsprojecten - € 37
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 1.200
Groen onderwijs van hoge kwaliteit Bijdragen aan agentschappen Bijdrage DUO - € 238