Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) IKNL en NKI IKNL en NKI € 51.730
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 3.819
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.647
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nictiz Nictiz € 5.412
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen € 35.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Orgaandonatie en transplantatie Orgaandonatie en transplantatie € 11.214
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Onderzoek Onco XL Onderzoek Onco XL € 2.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) FES/LSH projecten FES/LSH projecten € 1.085
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) UMC Groningen: Lifelines project UMC Groningen: Lifelines project € 0
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten € 21.633
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie € 7.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Inloophuizen kankerpatiënten Inloophuizen kankerpatiënten € 450
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz € 2.500
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Overig Overig € 8.064
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.720
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overig Overig € 3.911
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 2.380
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 1.069
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Sluitende aanpak verwarde personen Sluitende aanpak verwarde personen € 14.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Vertrouwenspersoon in de ggz Vertrouwenspersoon in de ggz € 6.204
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Suïcidepreventie Suïcidepreventie € 4.062
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls apothekers Kwaliteitsimpuls apothekers € 2.823
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.128
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.490.500
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ € 902.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 32.384
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Uitvoeren visie geneesmiddelen Uitvoeren visie geneesmiddelen € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen € 1.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Publiekscampagne Depressie Publiekscampagne Depressie € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overig Overig € 7.852
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.328
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 631
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 1.221
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 0
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overig Overig € 141
Bevorderen werking van het stelsel Inkomensoverdrachten Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 24.836
Bevorderen werking van het stelsel Inkomensoverdrachten Schadevergoeding Erasmus MC Schadevergoeding Erasmus MC € 81.000
Bevorderen werking van het stelsel Inkomensoverdrachten Overig Overig € 90
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Risicoverevening Risicoverevening € 1.906
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 502
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Patiëntenvervoer Waddeneilanden Patiëntenvervoer Waddeneilanden € 0
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Overig Overig € 2.185
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 15.586
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers € 42.642
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 10.355
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 150
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 4.153
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 46.456.000