Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Movisie Movisie € 7.225
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Volwaardig meedoen Volwaardig meedoen € 1.700
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.600
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Mezzo Mezzo € 3.160
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.500
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 2.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Subsidies(regelingen) Overig Overig € 2.250
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Inkomensoverdrachten INK Mantelzorg ondersteuning INK Mantelzorg ondersteuning € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 60.652
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 1.680
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 1.700
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Opdrachten Overig Overig € 2.348
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Vilans Vilans € 4.689
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.158
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 6.933
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.415
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Palliatieve zorg Palliatieve zorg € 23.610
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Dementie Dementie € 3.200
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Waardigheid en trots Waardigheid en trots € 25.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Antibioticaresistentie Antibioticaresistentie € 2.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Kwaliteit gehandicaptenzorg Kwaliteit gehandicaptenzorg € 5.800
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Subsidies(regelingen) Overig Overig € 22.456
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.463.300
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Opdrachten Overig Overig € 3.407
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan agentschappen CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan agentschappen Overig Overig € 55
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 35.100
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 68.573
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: iWlz ZiNL: iWlz € 2.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overig Overig € 556
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 19.898.001