Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Prestatiebox Studievoorschot middelen € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Overig € 1.806
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO: Promotiebeurs voor leraren € 9.026
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 72.439
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Prestatiebox Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 0
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 31.769
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Onderwijsdeel hbo 1 € 2.855.691
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Prestatiebox Profilering en zwaartepuntvorming € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 14.080
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) € 3.520
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Hoofdbekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 16.830