Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening SUBSIDIES SUBSIDIES - € 88.748
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening BEKOSTIGING ZONMW - € 2.038
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening GARANTIES GARANTIES - € 5
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten REPATRIËRINGREGELINGEN - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten WSW - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten ONDERSTAND EN RE-INTEGRATIE (CARIBISCH NEDERLAND) - € 5.419
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening BEKOSTIGING NIBUD - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bijdragen aan sociale fondsen PENSIOENFONDS WSW - € 10.000
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BIJSTAND ZELFSTANDIGEN - € 31.707
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten PARTICIPATIEBUDGET - € 0
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BIJSTAND BUITENLAND - € 1.600
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Opdrachten OPDRACHTEN - € 16.873
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZONMW - € 221
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten BUIG - € 5.915.743
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten AIO - € 253.938
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening Inkomensoverdrachten TOESLAGENWET - € 484.596