Gemeentefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kosten Financiële-verhoudingswet Opdrachten - - € 1.711
Kosten Waarderingskamer Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - - € 0