Luchtvaart

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Luchtvaart Opdrachten - Opdrachten GIS - € 5.228
Luchtvaart Opdrachten - Caribisch Nederland - € 7.790
Luchtvaart Opdrachten - Overige opdrachten - € 6.939
Luchtvaart Subsidies(regelingen) - Leefbaarheidsfonds - € 1.000
Luchtvaart Subsidies(regelingen) - Overige subsidies - € 3.142
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland) - € 1.210
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan RWS - € 50
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen - waarvan bijdrage aan KNMI - € 14
Luchtvaart Bijdrage aan agentschappen waarvan overig - € 380
Luchtvaart Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties - - € 1.476
Luchtvaart Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s - LVNL - € 100