Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging - - - € 1.225.522
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer - - - € 540.437
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer - - - € 57.291
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer - - - € 22.441
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer - - - € 4.868
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 132.285
13.07 Rente en aflossing - - - € 17.141