Algemene Rekenkamer

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Recht- en doelmatigheidsbevordering - - - € 28.714