Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 59.502
2 Algemene Rekenkamer € 28.714
3 De Nationale ombudsman € 17.016
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 4.170
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 2.000
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 3.497
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.365
10 Nominaal en onvoorzien € 0