Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Contribution to departmental agencies VO 18+ Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) € 17.815
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 17- Minderjarige deelnemers bol ( R) € 6.661
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+ Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) € 3.634
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer TS 18+ Deeltijd vo ( R) € 1.872
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) € 6.295
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Meerderjarige scholieren vo ( R) € 51.019
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ Meerderjarige scholieren vso ( R) € 5.519
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Income transfer VO 18+ STOEB/ALR (NR) € 880